Search - Tags
Search - Kandungan
Search - Tags
Search - Kandungan
Peralatan Bola Sepak
Beli Puma.com

Profesional Bola Sepak Kejurulatihan Penafian

Professionalsoccercoaching.com mengisytiharkan bahawa bahan-bahan (latihan dan latihan bola sepak latihan bola sepak) yang terdapat di laman web ini disediakan berdasarkan kepada kaedah yang digunakan sewaktu latihan awam tersedia untuk semua orang awam daripada pasukan bola sepak profesional dan akademi atau dengan menggunakan sesi dan senaman pengarang tapak . Latih tubi bola sepak dan rancangan sesi latihan bola sepak / latihan adalah perwakilan sesi diperhatikan dan harta intelek prosoccerdrills.com pemilik semata-mata. Latih tubi dan sesi tidak diberikan oleh, atau bergabung dengan sebuah kelab bola sepak tertentu atau entiti pihak ketiga yang lain.

I (pengarang laman web ini - www.prosoccerdrills.com) tidak menuntut untuk menjadi apa-apa jenis pakar. Saya hanya cuba untuk menyusun maklumat yang saya telah membaca dalam buku-buku, di internet atau yang telah diberikan kepada saya oleh sumber-sumber yang berpengetahuan atau dari pengalaman saya sendiri sebagai pemain bola sepak, pelajar dan jurulatih.

Saya tidak bertanggungan atau bertanggungjawab kepada mana-mana orang atau entiti untuk sebarang kesilapan yang terkandung di laman web ini, atau bagi apa-apa kerosakan khas, bersampingan dengan, atau berbangkit yang disebabkan atau yang didakwa telah disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh maklumat yang terkandung di laman web ini. Apa-apa permohonan daripada teknik-teknik, idea, dan cadangan mengenai laman web ini adalah di atas budi bicara pembaca dan risiko.

Saya menggalakkan anda untuk mendapatkan nasihat perubatan yang sesuai atau menjaga mana-mana keadaan atau masalah yang anda mungkin ada, khususnya aktiviti-aktiviti dan latihan yang dinyatakan dalam program latihan dan artikel dalam Professionalsoccercoaching.com boleh membahayakan dan boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Anda mesti berunding dengan pakar perubatan berlesen sebelum mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti yang diterangkan di Professionalsoccercoaching.com.

Professionalsoccercoaching.com membuat sebarang jaminan bahawa perkhidmatan Laman yang 'tidak akan terganggu, selamat atau bebas ralat. Professionalsoccercoaching.com tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan apa-apa maklumat, atau diperuntukkan berkaitan dengan, laman web itu. Professionalsoccercoaching.com tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kesilapan atau ketinggalan, atau bagi hasil yang diperolehi dari penggunaan maklumat tersebut.

Anda memahami dan bersetuju bahawa apa-apa bahan dan / atau data yang dimuat turun atau diperolehi melalui penggunaan laman Professionalsoccercoaching.com adalah mengikut budi bicara anda sendiri dan risiko dan anda akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan kepada sistem komputer anda sendiri atau kehilangan data akibat daripada turun bahan dan / atau data tersebut.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan pemilik dan penyumbang Professionalsoccercoaching.com tidak berbahaya dari apa-apa tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau yang timbul daripada penggunaan Professionalsoccercoaching.com.