Search - Tags
Search - Kandungan
Search - Tags
Search - Kandungan
Peralatan Bola Sepak
Beli Puma.com

Lazio Lulus dengan Pergerakan 1

sesi

Sesi: AO.054

Umur: 9-Adlt Intensiti: Rendah
Masa: 20 min Kedudukan: SEMUA
Pemain: 10 latihan jurulatih bola sepak bidang Kawasan: 2x (25x12) yrds

Objektif Latihan

  1. Membangunkan lulus teknik.
  2. Membangunkan pergerakan serta-merta selepas pas di dimainkan.