Search - Tags
Search - Kandungan
Search - Tags
Search - Kandungan
Peralatan Bola Sepak
Beli Puma.com

T-Test (Ketangkasan)

Tetapkan empat kon seperti yang digambarkan dalam rajah di atas (5 yards = 4.57 m, 10 yards = 9.14 m). Subjek bermula di kon. A. Pada arahan pemasa, subjek sprint ke kon B dan menyentuh pangkal kon dengan tangan kanan mereka. Mereka kemudian belok kiri dan mengosongkan ke arah kon untuk C, dan juga menyentuh asasnya, kali ini dengan tangan kiri mereka. Kemudian shuffling ke arah kanan untuk mengorek D dan menyentuh pangkal dengan tangan kanan. Mereka kemudian mengocok kembali ke kerucut B menyentuh dengan tangan kiri, dan berjalan ke belakang menuju kerucut A. Randaan berhenti apabila mereka melewati kerucut A. Pemain tidak boleh menyeberangi kaki mereka ketika mengepak atau jejak tidak dihitung. Perhatikan, terdapat banyak variasi T-Test.

Rajah 1. T-Test

Lelaki (saat) Perempuan (saat)
Cemerlang <9.5 <10.5
Baik 9.5 untuk 10.5 10.5 untuk 11.5
Sederhana 10.5 untuk 11.5 11.5 untuk 12.5
miskin > 11.5 > 12.5